Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đo n viên, CNVCLĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước. Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đo n viên, CNVCLĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Báo cáo tham luận
Đăng ngày : 15/01/2010 07:00:00
Sơ kết 2 năm (2007-2008) thực hiện cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong CNVC, LĐ Thành phố Đà Nẵng".
BÁO CÁO THAM LUẬN TẠI HỘI NGHỊ
SƠ KẾT 02 NĂM (2007-2008) THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG:

"HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH"

TRONG CNVC,LĐ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.

Trong cuộc đời hoạt động của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di sản tư tưởng to lớn và phẩm chất đạo đức tuyệt vời. Trong từng câu chữ, từng đoạn văn, từng lời nói của Người đều hàm súc một ý nghĩa nhân văn, mang tính giáo dục sâu sắc. Người là một trong rất ít lãnh tụ của thời đại ngày nay viết nhiều nhất, nói nhiều nhất về đạo đức của con người, đạo đức của người cộng sản, đạo đức của người cán bộ. Trong đó, có thể nói, đạo đức của người cán bộ y tế là Người rất đặc biệt quan tâm.

Chính vì thế, khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Qua hướng dẫn của Ban thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, Ban Thường vụ Công đoàn Ngành y tế nhận thức sâu sắc rằng, đây là điều kiện, là cơ hội tốt nhất nhằm nâng cao đạo đức của người thầy thuốc và tăng cường chất lượng của nhiệm vụ “ Chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân” trên địa bàn thành phố. Với đặc thù của ngành Y, một ngành mà mỗi công việc dù nhỏ đến mấy cũng đều liên quan đến sức khoẻ con người và hạnh phúc của mỗi gia đình. Vì thế, cán bộ y tế phải đi đầu và thường xuyên soi rọi vào tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để học tập và làm theo là cách tốt nhất nâng cao chất lượng mọi mặt của đội ngũ của cán bộ y tế.

Với nhận thức đó, Công đoàn ngành đã sớm tham mưu Giám đốc Sở ra quyết định thành lập BCĐ cuộc vận động của toàn ngành vào ngày 27 tháng 2 năm 2007, Sở Y tế và Công đoàn Ngành Y tế thành phố Đà Nẵng đã tiến hành lập Kế hoạch số 270/ KHLT nhằm triển khai cuộc vận động “  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh” trong toàn Ngành. Sau hai năm thực hiện, đã đạt được những kết quả như sau:

Một là, 100% đơn vị đã tổ chức triển khai cuộc vận động. Bước đầu đã làm cho CNVC,LĐ toàn Ngành nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn Ngành, nâng cao đạo đức cách mạng, rèn luyện phẩm chất cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần đưa Ngành y tế Thành phố Đà Nẵng ngày một vững mạnh toàn diện và phát triển bền vững.
 • Tư tưởng và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh dần dần thấm sâu trong mỗi CNVC,LĐ ngành y tế, từ đó mỗi CNVC,LĐ tự giác nêu gương đạo đức của Hồ Chí Minh trong lối sống, trong công tác và trong học tập. Đặc biệt là thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ " Thầy thuốc phải như mẹ hiền" trong nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết số 46-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về " Bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới ".
 • Nhiều đơn vị đã gắn chặt chẽ giữa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc nâng cao đạo đức của người cán bộ y tế. Tạo nên được phong trào cán bộ y tế tự soi mình vào tấm gương suốt đời hy sinh cho độc lập của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân của Hồ Chí Minh. Nhất là tấm gương hết lòng thương yêu, chăm sóc sức khoẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh với mỗi người dân Việt Nam.
Hai là, Dưới sự lãnh đạo của các Cấp uỷ đảng, hầu hết các đơn vị đã tổ chức nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức trong các tác phẩm  "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân", “ Sửa đổi lối làm việc”, " Di chúc", “ Đời sống mới” và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà chủ yếu tập trung vào phẩm chất " cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" của Người.

Cho đến nay, trên cơ sở kế hoạch của Ngành, 100% đơn vị đã có Kế hoạch Liên tịch giữa Công đoàn và Chuyên môn trong việc triển khai cuộc vận động tại đơn vị. Hầu hết các đơn vị đã cho CNVC,LĐ viết thu hoạch sau mỗi đợt học tập.

Điển hình là Bệnh viện Tâm thần thành phố; Bệnh viện Đa khoa khu vực Hoà Vang- Cẩm Lệ(nay là trung tâm y tế Cẩm Lệ); Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng. Trong đó có 02 đơn vị tổ chức độc lập Hội thi kể chuyện về tấm gương của Bác từ tổ công đoàn trở lên là Bệnh viện Tâm thần và Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng với hơn 800 lượt cán bộ, CNVC,LĐ tham gia. Trung tâm y tế quận Cẩm Lệ đã làm được kỷ yếu tập hợp những bài viết của CNVC,LĐ về tấm gương đạo đức của Bác; Trung tâm Kiểm nghiệm Đà Nẵng đã thực hiện được tờ báo tường mang tên “ Hoa Người” với nhiều bài viết đặc sắc; Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ là đơn vị thường xuyên mời các giảng viên của Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia khu vực III và trường chính trị thành phố nói chuyện về tấm gương đạo đức của Bác; nhiều đơn vị đã tổ chức đọc các bài viết của Bác do Công đoàn Ngành hướng dẫn trong các buổi họp, buổi giao ban cơ quan, đơn vị.

Các đảng uỷ như Sở y tế, Công ty cổ phần Dược Thiết bị y tế, Bệnh viện Đà Nẵng đều cử đại biểu tham gia Hội thi Kể chuyện về Bác do Đảng uỷ Dân Chính đảng và đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tổ chức. Các đảng uỷ trung tâm y tế quận, huyện đều tích cực tham gia Hội thi do quận, huyện uỷ tổ chức.
Nhìn chung không khí nghiên cứu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh diễn ra trong ngành là sôi nổi, nghiêm túc và có chất lượng.

Một số gương điển hình trong phong trào đó là:

Bs. Trần Thị Hải Vân (bệnh viện Tâm thần) xây dựng được Khoa Nhi Tâm thần kiểu mẫu tại đơn vị, làm cho các em được săn sóc ân cần hơn, xây dựng môi trường thân thiét để các em dễ tái hoà nhập cộng đồng hơn; Ds. Hoàng Thị Minh Quang ( Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng), Bs. Đặng Thị Thu Thuỷ ( Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khoẻ), Bs. Nguyễn Thị Hoàng Hà ( bệnh viện Đà Nẵng), Ds. Nguyễn Tuấn Việt ( Văn phòng Sở y tế Đà Nẵng).

Ba là, Nhiều đơn vị đã căn cứ nội dung, tiêu chí về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, đề ra các tiêu chí về đạo đức, lối sống của CNVC,LĐ phù hợp tại từng đơn vị; Căn cứ vào nội dung hoạt động, mối liên hệ với nhân dân, bệnh nhân trong quá trình công tác, khám chữa bệnh đề ra những tiêu chí chủ đạo, cụ thể, rõ ràng để CNVC,LĐ dễ nhớ, dễ thực hiện.
 Các đơn vị đã xây dựng chương trình hành động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, khắc phục nhanh những thiếu sót, khuyết điểm, yếu kém của từng cá nhân, đơn vị, cơ sở khám chữa bệnh, dự phòng, công tác dược,v.v… Vì thế đã hạn chế rất nhiều tiếng kêu ca, phàn nàn của nhân dân đối với CNVCLĐ tại đơn vị y tế, nhất là Y tế công lập.

Qua khảo sát độc lập của Công đoàn Ngành cuối năm 2008 tại 14 cơ sở điều trị với hơn 400 ý kiến trả lời thì đã có 99,5% ý kiến cho rằng thầy thuốc không có hành vi gợi ý, vòi vĩnh, nhũng nhiễu bệnh nhân; 99% cho rằng thời gian chờ đợi khám bệnh là chấp nhận được; 99% trả lời là hài lòng với bệnh viện.

Đặc biệt là, tại khoa sản bệnh viện Đà Nẵng, những năm trước đây có rất nhiều tai tiếng về tinh thần, thái độ phục vụ, gợi ý nhận tiền của bệnh nhân nhưng cuối năm 2008, Công đoàn ngành đã khảo sát “kín” hơn 40 bệnh nhân trong 02 ngày thì kết quả cho thấy tình hình trên đã cải thiện đáng kể.

Bốn là, Dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo cuộc vận động, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khoẻ thành phố đã mở chuyên mục “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên Bản tin y dược Đà Nẵng, Chuyên mục sức khoẻ cho mọi nhà trên đài phát thanh và truyền hình thành phố với hơn 30 chuyên đề, với nhiều cách tiếp cận về khác nhau về tấm gương đạo đức của Bác, để CNVC,LĐ trong ngành tiếp cận được với tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Năm là, Công đoàn Ngành đã sưu tầm, trích dẫn, đóng tập hơn 500 trang những bài viết, lời dạy của Bác về đạo đức cách mạng, tư cách người cách mạng, Di chúc, nhất là lời dạy của Bác đối với ngành y tế và cán bộ y tế,… từ bộ Hồ Chí Minh toàn tập để cho các đơn vị trực thuộc dùng làm tài liệu học tập.

I. Những hạn chế khi thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong ngành Y tế:

 • Một số đơn vị chưa thật sự tập trung nghiên cứu triển khai thành nền nếp cuộc vận động.
 • Các đơn vị chưa chủ động, sáng tạo để đề ra các nội dung và hình thức mới trong việc triển khai cuộc vận động nên còn khô cứng, chưa thực sự đi vào lòng người.
 • Chưa cụ thể hoá vào chỉ tiêu thi đua hàng năm, nhất là, chưa vận dụng tấm gương đạo đức của Bác để xây dựng hệ tiêu chí về đạo đức cán bộ ở từng lĩnh vực hoạt động để soi rọi vào đó mà đánh giá.
 • So với Kế hoạch Liên tịch đề ra thì chưa tổ chức được lớp tập huấn công tác tuyên truyền về: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho tuyên truyền viên cơ sở".
 • Tiến độ viết bài để chuẩn bị Hội thảo chủ đề: " Hồ Chí Minh với công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân" lần thứ II tại các đơn vị còn chậm.
 • Một số đơn vị chưa tập trung nguồn lực cho việc triển khai cuộc vận động.
 • Nhiều đơn vị chưa làm thường xuyên, thậm chí trong thời gian gần đây, phong trào có xu hướng chùng xuống.
II. Một số kinh nghiệm khi triển khai cuộc vận động:
 • Để cuộc vận động được thành công thì sự lãnh đạo chặt chẽ của cấp uỷ là rất quan trọng. Cấp uỷ phải là người đi đầu và bản thân người đứng đầu cấp uỷ phải tâm huyết và thực sự coi cuộc vận động là cơ sở xây dựng nền tảng vững chắc y đức của ngành y tế.
 • Phải động viên, tạo điều kiện thuận lợi nhất, khen thưởng, động viên kịp thời đối với người đi đầu phong trào, những người có tâm huyết trong việc truyền bá tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nói riêng. Khơi gợi bầu nhiệt huyết trong họ để từ đó nhân rộng, làm lan toả toàn đơn vị, toàn ngành.
 • Xây dựng cuộc vận động thành một phong trào thi đua độc lập, các phong trào khác phải gắn vào phong trào nầy, đầu tư kinh phí và nguồn lực để tạo thành sức mạnh tổng hợp, chất lượng cao.
 • Cấp uỷ phải thường xuyên giám sát, theo dõi cuộc vận động tại đơn vị, chỉ đạo chuyên môn tạo điều kiện vật chất và tinh thần cho công đoàn vận động CNVC,LĐ làm theo gương Bác.
 • Phải xác định cuộc vận động là cơ bản, lâu dài, thường xuyên, liên tục, mọi lúc, mọi nơi nhưng không “đao to, búa lớn”, không chung chung, đại khái mà từ những việc làm nhỏ nhất, thường nhật nhất, như tắt đèn, tắt quạt khi ra khỏi phòng, an ủi bệnh nhân trong cơn đau đớn, đỡ người bệnh đi lên cầu thang,v.v… 
III. Phương hướng đến
 • Năm 2009, Ngành Y tế thành phố Đà Nẵng quyết tâm thực hiện chủ đề: “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức, trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” trong mỗi cán bộ, CNVCLĐ trong toàn Ngành.
 • Toàn ngành y tế thành phố Đà Nẵng sẽ khắc phục tối đa những hạn chế vừa nêu trên đây. Chuyển sang giai đoạn “ Làm theo gương Bác” một cách tự tâm, tự nguyện, tự giác với các tiêu chí cụ thể, rõ ràng có thể lượng hoá được, tránh chung chung, đại khái. Ban Thường vụ Công đoàn Ngành phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng tiêu chí đạo đức cán bộ y tế Đà Nẵng gắn với 12 điều quy định về đạo đức của cán bộ y tế, đạo đức cán bộ y tế dự phòng, dược,…để vận động thực hiện trong toàn Ngành.
 • Tiếp tục triển khai cuộc vận động tại các đơn vị với hình thức chọn chủ đề, chọn nội dung để học tập theo từng quý, từng năm. Xây dựng cho được một số đơn vị điển hình, gương điển hình trong CNVC,LĐ. Không cầu toàn hết tất cả phẩm chất đạo đức của Bác mà đi vào một vài phẩm chất cụ thể như:
  • Gương điển hình về chuyên cần, gương điển hình về tiết kiệm, gương điển hình về liêm (trong sạch, không tham lam); gương điển hình về chính trực, chính nghĩa,…
  • Gương điển hình về lòng yêu thương người bệnh,…
  • Gương điển hình cán bộ y tế sâu sát nhân dân, gần gũi  người bệnh.
  • Gương điển hình về tăng năng suất lao động, lao động giỏi, lao động sáng tạo.
 • Ban thường vụ công đoàn Ngành đôn đốc các công đoàn cơ sở trực thuộc vận động CNVC,LĐ tham gia các hội thi và hội thảo của Ngành vào dịp Kỷ niệm 40 năm ngày Bác Hồ để lại Di chúc -2/9/2009 và Kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Bác - 19/5/2010.
 • Gắn chặt nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc bình xét thi đua của đơn vị hàng năm. Đặc biệt là, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, giúp đỡ các đơn vị tổ chức thực hiện tại đơn vị.
Tóm lại, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là nền tảng cơ bản để đưa Y đức Việt Nam lên tầm cao mới. Công đoàn Ngành Y tế thành phố Đà Nẵng nguyện một lòng vận động toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ làm theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Người.

Công đoàn Ngành y tế thành phố Đà Nẵng.

Huân chương độc lập


Các đơn vị trực thuộc 

Liên kết