Liên Đoàn Lao Động TP.Đà Nẵng - Công Đoàn Đà Nẵng - www.congdoandanang.org.vn
Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước. Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước.


Công đoàn Thành phố

LĐLĐ thành phố tham gia buổi giao ban trực tuyến Chương ...
Ngày 9/12, Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên thành phố Đà Nẵng do đồng chí Hoàng Hữu Nghị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố chủ trì đã tham gia buổi giao ban trực tuyến Chương trình phát triển đoàn viên năm 2014 do Tổng Liên đoàn ...
Đăng ngày : 12/12/2014 07:00:00

Đoàn khảo sát làm việc tại Đà Nẵng
Hội nghị đánh giá Quy chế phối hợp giữa Công đoàn ...
Ban giám sát Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng làm việc ...
HỘI THẢO VỀ “THÚC ĐẨY XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY ...

Thông báo, quyết định

Thông báo về Hội thi kéo co, nhảy bao bố trong cán ...
LĐLĐ thành phố ban hành các văn bản liên quan đến Hội thi kéo co, nhảy bao bố trong cán bộ, giáo viên, lao động các CĐCS trường Đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp
Đăng ngày : 15/10/2014 07:00:00

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH LĐLĐ TP Đà Nẵng ...
Quyết định ban hành nội quy tiếp đoàn viên
Thông báo phân công nhiệm vụ CBCC LĐLĐ thành phố năm 2014
Nghị quyết BCH lần 4 LĐLĐ TP khóa XV

Huân chương độc lập


Các đơn vị trực thuộc 

Liên kết