Liên Đoàn Lao Động TP.Đà Nẵng - Công Đoàn Đà Nẵng - www.congdoandanang.org.vn
Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước. Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước.


Công đoàn Thành phố

Người lao động là tài sản quý giá của doanh nghiệp
Chương trình hoạt động “Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014” của thành phốđược triển khai với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực, qua đó đề ra các cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ có hiệu quả để cộng đồng doanh nghiệp tăng trưởng mạnh về số lượng và ...
Đăng ngày : 29/08/2014 07:00:00

Tạo động lực làm việc cho người lao động
Đảm bảo quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại ...
LĐLĐ TP Đà Nẵng đại diện, hỗ trợ pháp lý cho ông ...
Liên đoàn Lao động quận Ngũ Hành Sơn triển khai Điều ...

Huân chương độc lập


Các đơn vị trực thuộc 

Liên kết