Liên Đoàn Lao Động TP.Đà Nẵng - Công Đoàn Đà Nẵng - www.congdoandanang.org.vn
Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước. Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước.


Công đoàn Thành phố

HỘI THẢO VỀ “THÚC ĐẨY XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY ...
Sáng 14/11, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo về “Thúc đẩy xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, nhằm đẩy mạnh việc thực hiện nghị định60/2013/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết khoản 3 ...
Đăng ngày : 26/11/2014 07:00:00

Công đoàn Trường Cao đẳng Thương mại: Hội thi Nhà giáo ...
Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng triển khaiChỉ thị 33 ...
Liên đoàn Lao động quận Liên Chiểu thành lập Công đoàn ...
Giải thể thao giao lưu các trường Đại học, Cao đẳng, Trung ...

Thông báo, quyết định

Thông báo về Hội thi kéo co, nhảy bao bố trong cán ...
LĐLĐ thành phố ban hành các văn bản liên quan đến Hội thi kéo co, nhảy bao bố trong cán bộ, giáo viên, lao động các CĐCS trường Đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp
Đăng ngày : 15/10/2014 07:00:00

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH LĐLĐ TP Đà Nẵng ...
Quyết định ban hành nội quy tiếp đoàn viên
Thông báo phân công nhiệm vụ CBCC LĐLĐ thành phố năm 2014
Nghị quyết BCH lần 4 LĐLĐ TP khóa XV

Huân chương độc lập


Các đơn vị trực thuộc 

Liên kết