Liên Đoàn Lao Động TP.Đà Nẵng - Công Đoàn Đà Nẵng - www.congdoandanang.org.vn
Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước. Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước.


Công đoàn Thành phố

Công ty TNHH Điện tử Foster (Đà Nẵng): Hội trại Sức ...
Ngày 27/6, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm thành phố Đà Nẵng, Ban giám đốc -Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Foster Đà Nẵng vừa phối hợp tổ chức Hội trại Sức trẻ Foster năm 2015.
Đăng ngày : 30/06/2015 07:00:00

Liên đoàn Lao động - Phòng Văn hóa & Thông tin Ngũ ...
Liên đoàn Lao động - Bảo hiểm xã hội quận Hải Châu ...
Công đoàn ngành Giao thông vận tải tổng kết 5 năm ...
Liên đoàn Lao động thành phố tuyên truyền pháp luật lao ...

Huân chương độc lập


Các đơn vị trực thuộc 

Liên kết