Liên Đoàn Lao Động TP.Đà Nẵng - Công Đoàn Đà Nẵng - www.congdoandanang.org.vn
Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước. Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước.


Công đoàn Thành phố

LĐLĐ TP Đà Nẵng truyền thông về bình đẳng giới cho công ...
Chiều 25/9, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công đoàn Công ty cổ phần Dệt may 29/3 tổ chức buổi truyền thông về bình đẳng giới cho gần 170 công nhân lao động.
Đăng ngày : 01/10/2014 07:00:00

CĐ GD quận Cẩm Lệ triển khai phương hướng nhiệm vụ năm ...
Liên đoàn Lao động - Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS: Tập ...
Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Nhà xuất bản Giáo ...
Hội thi văn nghệ - thể thao CNVCLĐ NXB Giáo dục ...

Huân chương độc lập


Các đơn vị trực thuộc 

Liên kết