Liên Đoàn Lao Động TP.Đà Nẵng - Công Đoàn Đà Nẵng - www.congdoandanang.org.vn
Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đo n viên, CNVCLĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước. Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đo n viên, CNVCLĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước.

Công đoàn Thành phố

Lễ phát động Tháng Công nhân & khai mạc hội thao ...
Sáng 21/4, tại Nhà Văn hóa Lao động thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2016, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2015, khai mạc Hội thao CNVCLĐ lần thứ VII. Đến ...
Đăng ngày : 22/04/2016 07:00:00

Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng tổ chức ...
Công ty CP Thép Dana - Ý: Khởi công xây dựng ...
Hội thao CNVCLĐ ngành Y tế TP Đà Nẵng năm 2016 ...
Liên đoàn Lao động quận Sơn Trà tổ chức hội nghị ...

Huân chương độc lập


Các đơn vị trực thuộc 

Liên kết