Liên Đoàn Lao Động TP.Đà Nẵng - Công Đoàn Đà Nẵng - www.congdoandanang.org.vn
Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước. Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước.


Công đoàn Thành phố

Công văn

Lịch, kênh truyền hình trực tiếp Lễ trao \"Giải thưởng 28/7\" và ...
Ngày 03/7/2014, TLĐ ban hành công văn số 926/TLĐ chỉ đạo tập trung tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập CĐVN, theo đó vào lúc 20h ngày 28/7/2014 sẽ truyền hình trực tiếp chương trình Cầu truyền hình "Vinh quang Công đoàn Việt Nam", LĐLĐ ...
Đăng ngày : 21/07/2014 07:00:00

Công văn số 216/LĐLĐ ngày 11/7/2014 về việc tập trung các hoạt ...
Công văn số 203/LĐLĐ ngày 9/7/2014 về việc kiểm tra hoạt động ...
Báo cáo hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2014
Giấy mời HN lần thứ 5 Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố ...

Huân chương độc lập


Các đơn vị trực thuộc 

Liên kết