Liên Đoàn Lao Động TP.Đà Nẵng - Công Đoàn Đà Nẵng - www.congdoandanang.org.vn
Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước. Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước.


Công đoàn Thành phố

Liên đoàn Lao động quận Liên Chiểu thành lập Công đoàn ...
Chiều 10/11, Liên đoàn Lao động quận Liên Chiểu công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Ngày & đêm, kết nạp 20 CNVCLĐ vào tổ chức Công đoàn.
Đăng ngày : 17/11/2014 07:00:00

Giải thể thao giao lưu các trường Đại học, Cao đẳng, Trung ...
Nhà văn hóa lao động-Hội âm nhạc thành phố Đà Nẵng: ...
Công đoàn Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông ...
Khánh thành Trung tâm Văn hóa Thể thao dành cho công ...

Thông báo, quyết định

Thông báo về Hội thi kéo co, nhảy bao bố trong cán ...
LĐLĐ thành phố ban hành các văn bản liên quan đến Hội thi kéo co, nhảy bao bố trong cán bộ, giáo viên, lao động các CĐCS trường Đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp
Đăng ngày : 15/10/2014 07:00:00

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH LĐLĐ TP Đà Nẵng ...
Quyết định ban hành nội quy tiếp đoàn viên
Thông báo phân công nhiệm vụ CBCC LĐLĐ thành phố năm 2014
Nghị quyết BCH lần 4 LĐLĐ TP khóa XV

Huân chương độc lập


Các đơn vị trực thuộc 

Liên kết