Liên Đoàn Lao Động TP.Đà Nẵng - Công Đoàn Đà Nẵng - www.congdoandanang.org.vn
Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đo n viên, CNVCLĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước. Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đo n viên, CNVCLĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước.

Công đoàn Thành phố

Công đoàn Viên chức TP Đà Nẵng triển khai NQ6b/NQ-TLĐ và ...
Chiều 17/11, Công đoàn Viên chức TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết 6b của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ủy ban kiểm tra Công đoàn và Quy chế thi đua ...
Đăng ngày : 20/11/2015 07:00:00

Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng: Tập huấn Điều 17 Điều ...
Công đoàn Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Đà Nẵng tổ ...
Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng: Tập huấn Nghị định ...
Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng - Quỹ Tấm lòng ...

Huân chương độc lập


Các đơn vị trực thuộc 

Liên kết