Liên Đoàn Lao Động TP.Đà Nẵng - Công Đoàn Đà Nẵng - www.congdoandanang.org.vn
Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước. Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước.





Công đoàn Thành phố

LĐLĐ thành phố Đà Nẵng phát động: Xây dựng “DN Xanh - ...
Sáng 25/8, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng và Ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn phối hợp tổ chức Lễ phát động và ký kết thực hiện xây dựng “Doanh nghiệp Xanh - Sạch - Đẹp” năm 2015.
Đăng ngày : 26/08/2015 07:00:00

LĐLĐ thành phố Đà Nẵng phát động: Xây dựng “DN Xanh - ...
Cán bộ, CCVCLĐ ngành Y tếTP Đà Nẵng: Hiến máu tình ...
Giải thể thao CNVCLĐ ngành Công thương năm 2015
Công đoàn Các Khu công nghiệp & Chế xuất Đà Nẵng tổ ...

Huân chương độc lập


Các đơn vị trực thuộc



 

Liên kết